Inte alla webbplatser, som Facebook, Youtube och andra populära sina har sina egna dedikerade appar för Windows-plattformen. Men du kanske skulle föredra att använda dina sociala medieplattformar som en separat enhet i stället för att behöva gå via en webbläsare varje gång.

En dedikerad app kan också fästas på startmenyn eller i aktivitetsfältet för snabb och enkel åtkomst. Du kan ha appen igång i bakgrunden för att till exempel lyssna på din favoritmusik medan du arbetar med andra saker.

Microsoft har lagt till möjligheten att skapa en app för en webbsida som du själv väljer i webbläsaren Edge. Samma funktion finns i Google Chrome. En separat app skapas sedan som använder samma grund som webbläsaren som användes för att skapa den, men som ser ut som en app snarare än en webbläsare.

Observera att webbplatsen måste stödja funktionerna i det som kallas pwa (Progressive Web App).

Edge
  1. Öppna önskad webbsida.
  2. Klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj Appar.
  3. Klicka på Installera den här webbplatsen som en app. (I Chrome finns inte steg 2, klicka direkt på Installera webbplatsen.)
  4. Bekräfta med Installera.
  5. Gör ytterligare val och klicka sedan på Tillåt. (Detta finns inte i Chrome.)