Kanske har du någon gång råkat på bildformatet svg, Scalable Vector Graphics. Det handlar alltså om vektorgrafik, en bild som inte består av de punkter vi är vana vid, utan beskrivs matematiskt. En sådan bild är oftast ganska enkel, men helt upplösningsoberoende, vilket innebär att den kan skalas om hur som helst.

Däremot går den inte att hantera med vanliga bildbehandlingsprogram. Den kan visas i de flesta webbläsare, men för redigering krävs särskilda program, till exempel Adobe Illustrator.

Har du en svg-bild som du vill använda på mer vanligt vis är det till och med svårt att konvertera den utan specialmjukvara. Men med hjälp av Microsoft Word går det och är inte ens svårt, eftersom programmen i Office har svg-stöd.

  1. Klistra in din svg-bild i ett tomt Word-dokument.
  2. Dra bilden till önskad storlek.
  3. Högerklicka på bilden och välj Spara som bild.
  4. Välj önskat format, till exempel jpg, och spara.

Bilden är nu en helt ”vanlig” bild som du kan hantera så som du är van vid.