Den 1 maj börjar en ny konsumentköplag att gälla, som med sitt särskilt digitala fokus torde medföra stora förändringar för dig som läser detta. Redan i höstas kunde vi rapportera att en ny version av lagen, delvis baserad på ett EU-direktiv, var på gång. Och nu är det plötsligt bara dagar kvar tills den börjar gälla.

Men vad är det som är nytt egentligen? En hel del naturligtvis, men vi tänkte passa på att titta specifikt på den digitala sfären, som den 1 maj blir mycket mer påtaglig i lagtexten. 

Längre bevisbörda gynnar konsumenter

Fick du ett måndagsexemplar, eller har produkten börjat fela med tiden? Det är en vanlig tvistepunkt i reklamationsärenden och något som bland annat regleras av den så kallade bevisbördan.

Efter sex månader har bevisbördan historiskt sett fallit över från näringsidkaren till konsumenten. Med den nya konsumentköplagen utökas näringsidkarens bevisbörda gällande ursprungliga fel till hela två år. Köper du en smartphone som slutar fungera efter ett år och två månader ligger det fortfarande på näringsidkaren att bevisa att felet inte är ursprungligt.

– Det är absolut en framgång. Från EU-håll låg den nya miniminivån på ett år, men vi lyckades fördubbla det, säger Maria Wiezell. Hon arbetar som expert på konsumenträtt och konsumentjuridik vid Sveriges Konsumenter och har varit med i utredningen kring den nya konsumentköplagen.

Just när det gäller prylar kan lagändringen visa sig särskilt nyttig, menar hon.

– Bevisbördan har ofta försatt konsumenten i ett underläge, och inte minst köpare av tekniskt avancerade prylar. Dessa kan vara mycket svårare att påvisa ursprungliga fel i eftersom det kan kräva specialkompetens, öppnande av produkten och så vidare. Väldigt få kan peka på varför en dator eller surfplatta gick sönder.

Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter
Foto: PressbildMaria Wiezell, Sveriges Konsumenter.

Maria Wiezell tror också att den nya bevisbörderegeln kan gynna miljön på sikt, och hoppas att företag kommer att prioritera reparerbarhet redan när produkten i fråga tillverkas.

– Vi vill ju att prylarna ska leva så länge som möjligt. Med tuffare beviskrav på företagen tror jag att benägenheten att sälja reparerbara prylar ökar eftersom det i många fall torde vara ekonomiskt gynnsamt för dem.

Rätten att reparera – kampen om våra prylars livslängd

Också Konsumentverket är positivt till den ändrade bevisbördan.

– Den här förändringen tror jag kommer att betyda mycket för många konsumenter. Efter de första sex månaderna har det varit svårt för den som köpt något att kunna bevisa att felet fanns där från början, säger Magnus Karpe, jurist på Konsumentverket, i en kommentar.

Digitala tjänster omfattas

Mjukvara kommer framgent också att omfattas av den nya konsumentköplagen, bland annat för att motverka planerat åldrande av produkter och förmå tillverkare att förse prylar med viktiga uppdateringar under en längre tid. Det kan också röra sig om datorprogram eller prenumerationer på digitala streamingtjänster. Här ställs däremot krav på konsumenten att dels säkerställa att enheter möter specifika systemkrav och att samarbeta med näringsidkare genom att exempelvis lämna in sina prylar.

Maria Wiezell är positivt inställd även till denna lagändring, men påtalar också att digitala tjänster är obevandrad mark rent konsumentlagmässigt och att det kan uppstå vissa problem i tillämpningen.

– Ytterst få läser de långa användarvillkor som förutsätter att vi får ta del av en vara eller digital tjänst idag. Vi kryssar i en ruta och går vidare. Framöver kommer de olika avtalen säkerligen också att innehålla en mängd olika kriterier och friskrivningar som du som kund behöver godkänna för att få köpa en vara. Men i de nya konsumentreglerna ställs det krav på tydlighet på återförsäljaren – kunden måste informeras om särskilda avvikelser och så vidare – men du som konsument behöver också vara mer påläst.

Överlag menar Maria Wiezell att just användaravtalen kan bli röriga under en tid framöver, men poängterar också att det på EU-nivå arbetas för att få fram standardmallar för hur dessa avtal ska se ut gentemot konsumenten. Allt för att vi ska undvika att missförstå eller bli förda bakom ljuset.

Ur den nya konsumentköplagen:

Vid kontinuerligt tillhandahållande av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst under en period gäller skyldigheten under tre år efter det att varan med digitala delar avlämnades eller den längre tid som avtalet löper.

Den som köper en produkt med digitala delar, som är beroende av uppdateringar för att den ska fungera som tänkt, ska kunna se fram emot tre år av sådana. Och då från att produkten sålts, oavsett om den redan funnits på marknaden i ett par år. Undantag går att få till med tydlig information från näringsidkarens sida, varför du även i framtiden borde ta reda på när din "nya" smartphone faktiskt släpptes på marknaden.

– Vid avlämnandet av exempelvis en smartphone blir näringsidkaren skyldig att informera dig om att din telefon är si och så gammal och att du därför inte kan räkna med tre års uppdateringar. Då är det upp till dig som konsument att acceptera detta eller se dig om efter en ny produkt. Men näringsidkaren måste kunna bevisa att du som kund informerats riktigt och godkänt detta, säger Maria Wiezell.

En annan intressant nyhet är att du som exempelvis laddar ned ett program till datorn och "betalar" med personuppgifter i stället för pengar ska kunna åtnjuta samma stärkta digitala konsumentskydd. Data är onekligen hårdvaluta i vår digitala verklighet. Undantaget är personuppgifter som näringsidkaren behöver för att över huvud taget kunna leverera en vara eller tjänst.