Fido Alliance skriver på sin hemsida att Apple, Google och Microsoft nu beslutat att utöka sitt stöd för Fido-standarden för att göra lösenordslösa inloggningar mer tillgängliga.

Fido Alliance är en organisation med målet att ersätta dagens kombination av användarnamn och lösenord med säkrare inloggningsmetoder, som att använda flera enheter, biometrik eller pin-koder.

Detta eftersom klassiska lösenord anses osäkra då de ofta återvänds, är svagt utformade, kan läcka i databaser, stjälas i nätfiske-attacker eller rentav glömmas bort.

Det utökade stödet kommer låta webbsidor och appar erbjuda säker och lösenordslös inloggning skapad av Fido Alliance och World Wide Web Consortium på en rad olika enheter och plattformar. Stödet kommer bli allt mer tillgängligt under det kommande året.

Läs också: Sex steg som säkrar ditt Google-konto