I ett nytt bygge av Windows som har skickats ut till användare i Windows Insider-programmets Dev-kanal ingår en ny funktion kallad ”föreslagna åtgärder”, skriver företagets i en utvecklarblogg.

Vad det går ut på är att systemet visar en liten svävande meny när du kopierar ett telefonnummer, datum eller tidsangivelse i vilket program som helst. I menyn visas förslag på lämpliga åtgärder för innehållet.

För ett telefonnummer är första förslaget att ringa det med Teams, men vi ser också Edge, plus en knapp som visar att det finns ytterligare förslag.

Datum har ny händelse i Outlook som förstaval, med inbyggda Kalender som andraval och sedan en mer-knapp som kanske leder till inställningar.

Microsoft har begränsat funktionen till just dessa typer av data, men kan så klart utöka den även med annat. Mejl- och webbadresser ligger nära till hands, men kanske även postadresser (som kan öppnas till en karta). Företaget ber Windows Insider-medlemmar att ge återkoppling på funktionen via Feedback Hub-programmet.