Upphovsrättslagen kan inte se ut som den gör i dag, tycker folkpartiets it-talesman Christer Winbäck.
- Den är ett lapptäcke av olika ändringar och tillägg, och måste göras om från grunden, säger han.
Men hur en ny lag kan tänkas se ut, och hur fildelningsproblematiken ska kunna lösas, det vet han inte i dagsläget. Klart är dock att det inte kommer att innebära fri fildelning.
- Vi kan inte sitta här ensamma i Sverige och säga att det är lagligt att fildela, när det är olagligt i andra länder. Vad gör alla andra länder då? Jo, då kommer de tillslut att bojkotta Sverige.

Brottslingar ska spåras
Folkpartiet väljer annars att inte ta ställning i flera av de heta it-politiska frågorna. Det gäller bland annat den högaktuella frågan om spårbarhet kontra anonymitet på internet.

De folkpartister som loggade in på socialdemokraternas datornätverk Sapnet kunde spåras, och den som laddar ned piratfiler från nätet riskerar att polisen kommer och knackar på dörren. Det är bra, tycker folkpartiets it-talesman Christer Winbäck.
Samtidigt lanseras nya nätbaserade anonymiseringstjänster - en utveckling som han inte gillar. Men han tror inte på förbud.
- Det handlar om värderingar och moral, snarare än om att skärpa lagstiftningen, säger Christer Winbäck.
- Frågan är var gränsen går mellan den personliga integritetens försvar och möjligheten att få brottslingar dömda? Den balansgången är svår, fortsätter han.

Svår balansgång
Balans är ett återkommande nyckelord då Christer Winbäck talar om folkpartiets it-politik. Var partiet anser att balanspunkten befinner sig visar sig ofta vara svårt att ange. Partiet försöker dock följa den aktuella folkopinionen.
- Vi är ju medborgarnas företrädare. Vi ska lyssna av vad som är rätt och rimligt i samhället i olika givna situationer.

Grundvärderingarna ligger fast, menar han, även om partiet ibland ändrar ståndpunkt.
- I vissa fall så ändrar sig ju medborgarna. Vi ändrar inte ideologi, men vi får ändå ha ett öra mot marken, säger Christer Winbäck.

Ingen lagring av e-post
När det gäller långtidslagring av datatrafik så anser folkpartiet att polisen i samband med brottsutredningar ska kunna begära ut trafikuppgifter för telefon och sms, men inte för mejl. Hur länge uppgifterna ska sparas är oklart. Partiet har inte heller tagit ställning till om även själva innehållet, och inte bara uppgifter om trafiken, ska sparas.
- Det är viktigt att få en balans mellan vad polisiära myndigheter behöver för att kunna spåra grova brottslingar, och den integritet som man bör ha som enskild medborgare. Men den balansgången är svår att gå.

En annan aktuell fråga är om staten ska kunna censurera internet och blockera utländska sajter eller inte.
- Vi är för yttrandefrihet, så vi ska vara försiktiga med blockering av utländska sajter, säger Christer Winbäck.
Men folkpartiet tar ändå inte helt avstånd från tanken på censur. Det kan vara berättigat att gå lagstiftningsvägen i vissa fall, exempelvis då det gäller barnpornografi.

Folkpartiet vill även göra om personuppgiftslagen.
- Den är inte rimlig som den ser ut i dag, säger Christer Winbäck och exemplifierar med den kvinna som dömdes för att ha lagt ut personuppgifter på en hemsida för konfirmander.
Hur den lagen ska utformas, och om det innebär att personuppgifter får användas friare, har folkpartiet inte tagit ställning till.

Det här är sjätte delen av PC för Allas granskning av riksdagspartiernas it-politik. Socialdemokraterna är sist ut senare i veckan.

Tidigare delar i serien:
Mp slåss för fildelning - priset kan bli bredbandsskatt
Moderaterna vill spara pengar med it
Ocensurerat internet viktigast för centern
Ett liv utan internet är kd:s it-vision
Vänstern vill fildela - men med övervakning

Vill du veta mer om var partierna står? Köp PC för Allas kartläggning av vad partierna tycker i de tio största it-politiska frågorna.