I början av 2021 introducerade Mozilla en ny testfunktion i webbläsaren Firefox som ska minska risken att du spåras mellan olika webbplatser. Det kallas total cookie protection (totalt kakskydd) och går ut på att kakor sparas i avskilda behållare för varje webbplats du besöker.

Säg till exempel att du besöker example.com som har kod från Facebook inbakat. Då kommer kakor för Facebook sparas i en egen behållare för example.com. Facebook-kod på exempel.se kommer inte åt den kakan utan får en egen i en behållare för den webbplatsen. Kod på själva facebook.com kommer åt kakor som hör dit men inte andra kakor för Facebook-kod inbakad på andra webbplatser.

Nu meddelar Mozilla att totalt kakskydd har blivit standard för alla användare av Firefox på Windows, Mac och Linux.

Förutom kakor sparar Firefox en lång rad andra data i separata behållare per domän. Cache-lagring av allt från favicons till dns-svar och tls-certifikat är alltid separerade per domän, medan en del andra data som databaser och sparade filer (och kakor) normalt sparas separerade men kan få tillgång till en gemensam behållare på två sätt:

  • Automatiskt för till exempel tredjepartsinloggning (”log in with Google” och liknande).
  • Via Storage Access-api:et där en webbplats explicit frågar användaren om tillgång till gemensamt lagrad information. Exempel kan till exempel vara molnlagring med lokalt cache:ade filer som du vill komma åt från en annan webbplats.

Läs mer i Mozilla utvecklardokumentation.