Att slå ihop dokument av samma typ är i allmänhet enkelt. Du kan till exempel sammanfoga Word-dokument genom att kopiera ur ett dokument och klistra in i ett annat. Det finns dock andra sätt också.

Att kopiera och klistra in innehållet i ett Microsoft Word-dokument i ett annat är en enkel procedur, men bara om det handlar om små texter. Med större dokument eller många texter som kanske dessutom har bilder och tabeller är det en bra idé att använda sammanfogningsverktyget.

Detta säkerställer att ingenting missas eller lämnas kvar. Om infogningsfunktionen används för att kombinera flera dokument till en enda fil kommer detta att förhindra att bilder, text, rubriker, tabeller och annat utelämnas.

Word
  1. Öppna det Word-dokument som du vill slå ihop med andra dokument.
  2. Placera markören och klicka på Infoga i menyn.
  3. Klicka på Objekt långt till höger i menyfältet.
  4. Välj Text från fil.
  5. Bläddra fram ditt dokument och klicka på Infoga.

Du kan också infoga andra typer av dokument, men om det inte handlar om en Word-fil kan du behöva fixa formateringen av texten efteråt.