Edonkey är i dag ett av de absolut mest populära fildelningsprogrammen och nätverken. Tidigare i år stämdes företaget bakom tjänsten av skivbolagens intresseorganisation RIAA (Recording Industry Association of America), och nu har företaget gått med på en förlikning. 30 miljoner dollar, det vill säga drygt 220 miljoner kronor, betalas till RIAA för att slippa stämingar.

Dessutom lovar företaget att vidta åtgärder för att förhindra piratkopiering. På hemsidan kan man numera läsa att nätverket inte längre är tillgängligt samt att det är ett lagbrott att stjäla film och musik.

Edonkey stämdes tillsammans med flera andra liknande fildelningsnätverk, och flera av dessa har redan tvingats betala till RIAA. De har också föbundit sig att förhindra fildelning av upphovsrättsskyddat material alternativt stänga ned helt.

Det återstår flera nätverk på RIAAs lista: Warez P2P, Limewire och Soulseek är tre fildelningstjänster som ännu inte har nått en överenskommelse med film- och musikindustrin. Limewire tycks stå på tur med tanke på RIAAs stämningsansökan som skickades in i nätverket i augusti.

Källa: Monterey Herald