Att skapa ett lättläst Excel-dokument är inte enkelt. Långa kolumnrubriker kan ge väldigt breda kolumner om du vill ha hela texten läslig – kolumner som är mycket bredare än sitt sifferinnehåll. Ett sådant upplägg är inte särskilt snyggt och kan dessutom ge effekten att fönstret måste rullas i sidled för att allt ska vara synligt, eftersom kolumnerna inte får plats. Detta är antagligen inte populärt hos dem som ska läsa ditt dokument.

Ett sätt att lösa detta är att vrida rubrikerna så att de tar upp mindre utrymme på bredden. De kan till exempel vara diagonala, helt lodräta eller vad som helst däremellan.

Vi visar några olika metoder för att åstadkomma detta, från den enkla men mindre precisa tangentbordgenvägen till mer avancerade sätt som ger dig större möjlighet att bestämma hur det ska se ut.
Observera att till exempel tangentbordsgenvägar, precis som exempelvis formler, i Excel skiljer sig mellan olika språkversioner. Vi visar hur det fungerar i den svenska versionen. Om du använder till exempel den engelska kan du nog ändå följa stegen med hjälp av bilderna och lista ut hur du ska göra.

Excel

1. Använd tangenter...

Alla menyval i Excel är åtkomliga med hjälp av Alt-tangenten. Markera de celler du vill luta texten i och tryck i tur och ordning på tangenterna Alt, W, B och Enter. För att rotera åt andra hållet, använd Alt, W, B, V och Enter.


Excel

2. ... eller musen

Du kan förstås åstadkomma samma sak med hjälp av musen, det tar bara lite längre tid. Markera önskade celler, klicka på Start och sedan på det lutande ab i gruppen Justering. Välj önskad rotation.


Excel

3. Formatera...

Den mesta exakta metoden ger dig full kontroll i utbyte mot några fler musklick. Gör som i steg 2, men klicka i stället på Formatera justering längst ned i menyn.


Excel

4 … och ange grader

I det fönster som öppnas kan du nu till höger ställa in ett exakt gradantal för vridningen av texten. Alternativet är att i stället ta tag i den lilla visaren till önskad vinkel. Klicka på OK, så är rotationen klar.