Windows och Windowsprogram är proppfulla med tangentsbordsgenvägar som oftast är betydligt snabbare att utnyttja än att använda musen. Du har säkert begagnat dig av flera av dem. Här har vi dock letat fram ett antal av de mer ovanliga, trots att de är väldigt praktiska. Har du missat dem?

Windows
  1. Windows + Ctrl + Skift + B – återställ och starta om grafikdrivrutinen, mycket användbart vid grafikproblem, till exempel i spel.
  2. Windows + Skift + 1 – starta en ny instans av ett program i aktivitetsfältet. Siffran anger nummerordningen från vänster.
  3. Windows + backsteg – motsvarar bakåtpilen i Microsoft Store-appar.
  4. Alt + Tab och Delete – de första två tangenterna är en välkänd kombination för att växla program. Men du visste säkert inte att du kan stänga valfritt program med Delete.
  5. Windows + Skift + Enter – maximera en Microsoft Store-app.
  6. Ctrl + Skift + program – håll ned tangenterna medan du klickar på en programikon för att starta programmet som administratör, Det går betydligt fortare än högerklicksmetoden.