I och med nya Firefox 102 har Mozilla lagt till ett nytt verktyg som ska bort spårning som annars kan följa med vissa URL-länkar.

Bleeping Computer rapporterar att det nya verktyget tar bort spårning från följande URL:s: 

  • Olyticsoly_enc_id=oly_anon_id=
  • Drip__s=
  • Verovero_id=
  • HubSpot_hsenc=
  • Marketomkt_tok=
  • Facebookfbclid=mc_eid=

Detta gäller oavsett om du klickar på länken eller klistrar in den i ett adressfält. Du aktivera spårningsskyddet i Firefox inställningar genom att ha "Förstärkt spårningsskydd" på "Strikt".

Märk väl att det fortfarande finns andra typer av länkar vars spårning Firefox än så länge inte kan filtrera bort.

Läs också: Kör webbsidor i Internet Explorer-läge i Edge