Fem medlemsländer i Europeiska konsumentorganisationen, ECO, en konsumentgrupp som samlar 45 europeiska konsumentorganisationer, har nu skickat in ett klagomål till EU-kommissionen där de anklagar Google för att bryta mot GDPR, rapporterar Android Police.

Enligt klagomålet ska detta ske i samband med att konsumenter registrerar användar-konton på Googles tjänster.

Google ska då bland annat ge användare ett "acceptera allt"-alternativ när de frågor hur deras användardata ska hanteras, men ger dem inte något "neka allt"-alternativ.

I samband med registreringsprocessen ska de också undanhålla information kring hur användarnas data kommer hanteras och ge ospecifika förklaringar kring varför data samlas in från första början.

Google själva har inte kommenterat det hela.