Sedan år 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjöar och hav. Man måste i stället lämna avfallet i land, och runt om i landet finns det så kallade sugtömningsstationer som du ska använda.

Behöver du hjälp att hitta dem har Transportstyrelsen en praktisk app som heter Hamnkartan. Den visar var dessa stationer ligger och mer detaljerat hur du hittar dem.

Hamnkartan