Det är svårt att skapa säkra lösenord och här kan gratistjänsten F-Secure Password Generator komma till pass. Ange bara hur långt lösenordet ska vara (upp till 32 tecken) och välj om du exempelvis ska ha med siffror och specialtecken.

Tjänsten spottar sedan ut ett säkert lösenord som du kan kopiera och (förhoppningsvis) komma ihåg.

F-Secure