Kriget i Ukraina, Sveriges Nato-ansökan och höstens val. Det här är tre faktorer som gör att vi svenskar kan räkna med att vi kommer att utsättas för olika digitala påverkanskampanjer.

För att hjälpa dig att genomskåda dessa kampanjer har Myndigheten för psykologiskt försvar skapat sidan Bli inte lurad.

Här får du också tips om vad du ska tänka på för att inte sprida falsk information vidare. Du hittar exempelvis en omfattande webbkurs som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram och som alla kan gå utan kostnad.

Bli inte lurad