Mer Windows 11

De senaste versionerna av Windows har blivit allt bättre när det gäller säkerhet. Det inbyggda programmet Windows Defender ger dig ett bra skydd mot virus, och Microsoft har även lanserat allt fler verktyg som exempelvis skyddar dig mot så kallade utpressningstrojaner och andra hot.

Men allt har inte blivit bättre. Microsoft har i allt högre grad börjat "övervaka" Windows-användarna för att kunna skräddarsy reklam. Det här är med andra samma sak som Google gör i Android-systemet.

Många saker när det gäller säkerhet och integritet kan vi som användare inte påverka, men det finns trots allt tips som gör att du kan känna dig säkrare.Windows 11

Särskild säkerhetsapp

Precis som i tidigare Windows-versioner finns många av säkerhetsverktygen i en dedikerad app som heter Windows-säkerhet. För att göra dessa lättare att hitta har även rubrikerna flyttat in i Windows 11:s inställningsmeny.

HUR? Öppna Inställningar och tryck på Sekretess och säkerhet. Under rubriken Windows-säkerhet hittar du en genväg till appen och även direktlänkar till dess underavdelningar.

Läs även: Avancerade tips för säkerhet och integritet i WindowsWindows 11

Skippa inloggningen

För att få maximal nytta av alla finesser i Windows 11 ska du vara inloggad med samma Microsoft-konto på alla dina datorer. Om du upplever att det här är ett problem ur ett integritetsperspektiv kan du skippa inloggningen och i stället använda ett så kallat lokalt konto.

HUR? Öppna Inställningar, Konton, Din information. Under Kontoinställningar kan du klicka på Logga in med ett lokalt konto i stället för att starta en guide där du bland annat får fylla i ett namn och lösenord.


Använd Windows Hello...

I de senaste Windows-versionerna har Microsoft satsat hårt på sin inloggningslösning Hello. För att göra inloggningen enkel men ändå säker kan du exempelvis logga in med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Saknar du dessa möjligheter kan du även välja en pinkod. Den är enkel att komma ihåg men ger ändå hög säkerhet eftersom den lagras på den egna datorn och inte på internet.

HUR? Öppna Konton, Inloggningsalternativ. Välj det alternativ du vill använda, exempelvis PIN (Windows Hello) och följ instruktionerna.


Windows 11

... och blockera resten

För att öka säkerheten rekommenderar Microsoft att du bara ska tillåta Windows Hello-inloggning på datorn.

HUR? Öppna Konton, Inloggningsalternativ och aktivera funktionen För förbättrade säkerhet bör du enast tillåta inloggning med WIndows Hello för Microsoft-konton på den här enheten.Windows 11

Skydda dig mot utpressning

Problemet med så kallade utpressningstrojaner har minskat de senaste åren, men det finns fortfarande kvar. Vad det handlar om är ett slags virus som låser dina filer och mappar – och kräver en lösensumma för att öppna dem. För några år sedan lanserade Microsoft ett trojanskydd och detta finns kvar i Windows 11, med ett litet annat utseende.

HUR? Öppna appen Windows-säkerhet, gå till Skydd mot virus och hot, Utpressningstrojanskydd och välj Hantera utpressningstrojanskydd. Här kan du aktivera Reglerad mappåtkomst.


Vitlista program

Reglerad mappåtkomst hindrar skadeprogram från att komma åt dina filer, men problemet är att det även kan hindra ”hederliga” bildbehandlingsprogram från att redigera och spara dina digitalbilder. Microsoft har vitlistat alla vanliga program, men om du använder ett ovanligt program kan du behöva tillåta det manuellt.

HUR? Gå till Utpressningstrojanskyddet (som ovan) och välj Tillåt en app i reglerad mappåtkomst. Här kan du lägga till de program och appar som du litar på. Om du väljer Skyddade mappar kan du dessutom lägga till en mapp som du vill skydda – om de som är inlagda som standard inte räcker.


Windows 11

Stäng av annonserings-id

Microsoft använder en teknik som kallas för annonserings-ID i Windows 11. Den ska se till att reklamen som visas i vissa tjänster är anpassad till dina intressen. Windows ”övervakar” med andra ord din användning och lagrar informationen. Du ka slå av funktionen, men observera att detta inte påverkar mängden reklam, bara hur väl den anpassats till dina intressen.

HUR? Öppna Inställningar, Sekretess och säkerhet och gå ned till Windows-behörigheter. Välj Allmänt och avaktivera funktionen Låt appar visa anpassade annonser med hjälp av mitt annonserings-ID. Här kan du även välja om appar ska få tillgång till din språklista, om du ska aktivera en spårningsapp som förbättrar dina sökresultat och om du vill ha förslag på innehåll i Windows 11:s inställningar.


Sluta dela röstklipp

Windows har många verktyg för taligenkänning, och dessa går att använda online. Vill du hjälpa Microsoft att förbättra funktionen för taligenkänning kan du dela dina röstlipp med företaget. Detta är dock helt frivilligt.

HUR? Öppna Inställningar, Sekretess och säkerhet och gå ned till Windows-behörigheter. Välj Tal så kan du inaktivera funktionen för taligenkänningen online och du kan även välja om du vill bidra med röstklipp eller inte.


Rensa ordlistan

Om du använder handskrift på datorn skapas en ordlista som gör att funktionen blir mer tillförlitlig. Vill du kan du stänga av funktionen.

HUR? Öppna Inställningar, Sekretess och säkerhet, Windows-behörigheter. Välj Anpassning av handskrift och inmatning för att slå av funktionen eller rensa ordlista.


Windows 11

Sluta ge feeedback

Diagnostikdata och feedback är funktioner som delar din data med Microsoft, för att göra kvaliteten bättre. Du bestämmer förstås själv om det här är något du vill göra.

HUR? Öppna Inställningar, Sekretess och säkerhet, Windows-behörigheter. Välj Diagnostik och feedback och slå på eller av respektive funktion. Du kan även välja att rensa data och skräddarsy vad du vill tillåta.


Spara inga spår

Genom att spara din historik blir det lättare att gå tillbaka till det du höll på med. Du kan exempelvis återuppta ditt surfande där du slutade – men även den här funktionen är frivillig.

HUR? Öppna Inställningar, Sekretess och säkerhet, Windows-behörigheter. Välj Aktivitetshistorik för att styra lagringen av data och rensa den.


Windows 11

Sök utan snusk

Windows sökverktyg kan även användas för att söka på internet, och om du vill kan du använda ett filter som gör sökningarna ”barntillåtna”.

HUR? Öppna Inställningar, Sekretess och säkerhet, Windows-behörigheter. Välj Sök behörigheter så kan du ställa in hur sökningarna ska fungera.


Styr apparnas behörighet

Precis som i tidigare versioner kan du kontrollera något som kallas för Appbehörighet. Det här handlar om vilka appar som ska få tillgång till kameran, mikrofonen, kontaktlistan, din exakta position och liknande funktioner.

HUR? Öppna Inställningar, Sekretess och säkerhet och gå ned till Appbehörigheter. Här ser du en lång lista med informationskällor och genom att klicka på en av dem (exempelvis Kamera) så väljer du vilka appar som ska få tillgång till dem.


Windows 11

Fimpa förslagen

Microsoft vill gärna ge dig olika tips och förslag, och en del av dem är mest att betrakta som reklam. Allt det här går dock att stänga av.

HUR? Öppna Inställningar, System, Aviseringar. Längst ned finns tre olika alternativ som du kan aktivera eller avaktivera.


Dölj det du jobbat med

Under Startmenyn kan du visa objekt som du nyligen har jobbat med. Vill du inte visa detta för andra som använder din dator kan du slå av den här funktionen.

HUR? Öppna Inställningar, Anpassning, Start så kan du stänga av Nyligen använda objekt.


Windows 11

Stoppa apparnas delning

Som standard kan appar dela information med varandra – men det här är något som går att stänga av för att förbättra integriteten.

HUR? Öppna Inställningar, Appar, Appar och funktioner och gå till Dela mellan enheter. Den här funktionen kan slås av – eller begränsas till dina enheter.


Läs mer: Avancerade tips för säkerhet och integritet i Windows