Det blev en klar seger för den borgerliga alliansen i gårdagens riksdagsval. Vad det innebär för it-politiken är inte helt lätt att sia om - it-frågorna har knappast haft hög prioritet på dagordningen under valrörelsen.

Men några slutsatser kan vi dra, och ytterligare några kvalificerade gissningar. Och den enklaste slutsatsen gäller det så kallade hem-pc-systemet, som gör att anställda kan hyra dator förmånligt via sin arbetsgivare. Systemet kommer att avskaffas. Det anses för dyrt, och inte ge de effekter som avses.

- Kommuner, landsting och stat har på sju år förlorat intäkter på mellan åtta och tolv miljarder på grund av det här systemet, säger moderaternas it-politiske talesman Tobias Billström.

Fildelningslagen ses över
Den enda it-fråga som överhuvudtaget diskuterats under valrörelsen är fildelningen. Alliansen har inte någon gemensam hållning i frågan - partierna vet knappt vad de själva tycker om saken. Men med all sannolikhet kommer den nuvarande lagen att ses över.

Men vänta dig inte några revolutionerande förändringar. Inget av partierna är beredda att släppa fildelningen helt fri.
- Det är mycket som måste förändras, men man kan inte bara säga "tillåt fildelning". Då skulle Sverige bryta mot internationella konventioner, säger centerns it-talesman Johan Linander.

Centern, folkpartiet och moderaterna har alla meddelat att upphovsrättslagen måste ses över. Längst går moderaterna.
- Det är inte rimligt att kriminalisera stora delar av svenska befolkningen. Lagstiftningen i dag är inte utformad på ett bra sätt, säger Tobias Billström.

Kristdemokraterna är det enda allianspartiet som inte ser någon anledning att göra några ändringar i upphovsrättslagen.

Bättre myndighetsservice
Moderaternas viktigaste it-fråga inför valet var den så kallade 24-timmarsmyndigheten. Begreppet är gammalt och socialdemokraterna har arbetat med konceptet i flera år utan att lyckas komma särskilt långt. Tanken är att underlätta medborgarnas kontakt med myndigheter - att en myndighet ska vara tillgänglig dygnet runt och oavsett var någonstans man befinner sig.

Det betyder att fler ärenden än i dag ska gå att hantera via internet, och att ärenden som tidigare krävde kontakt med många olika myndigheter ska gå att sköta på ett och samma ställe.

Ännu en slutsats kan vi dra efter gårdagens historiska valresultat: Piratpartiet blev en flopp. I förra veckan trodde partiledaren Rickard Falkvinge att partiet skulle nå 5 procent i riksdagsvalet. Inte förrän på onsdag får vi veta exakt hur många röster partiet fick. Men med tanke på att småpartierna tillsammans fick 5,7 procent, och Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna tillsammans troligtvis fått runt 3 procent, finns det inte så mycket över av kakan till Piratpartiet.