Microsoft Excel ingår i Office-sviten och delar många funktioner med de övriga programmen. Det är mycket du kan känna igen från till exempel Word och många funktioner är likadana.

Men Excel är ett kalkylprogram avsett för specifika behov och behöver självklart inte allt som en ordbehandlare eller ett presentationsprogram har. Något som du dock kan använda och som fungerar likartat är bilder.

Många gånger är det nog mer ändamålsenligt att skapa grafer från data i själva arket, men när du behöver infoga en bild är det bra att veta att funktionen finns där. Bilderna kan ändras i storlek och placeras om. Du kan lägga till en bild över eller inuti ett diagram, men det finns inte så många justeringsmöjligheter.

Excel
  1. Öppna Excel-filen som du vill infoga en bild i.
  2. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet.
  3. Klicka på Illustrationer och sedan Bilder.
  4. Bläddra fram och välj din bild.
  5. Bilden kommer att infogas och du kan flytta den genom att dra den till en specifik cell.
  6. (Ett alternativ är att kopiera och klistra in en bild med de klassiska tangentbordsgenvägarna Ctrl + C och Ctrl + V.)

Det finns dock en sak att tänka på. Normalt, när en bild väljs och en annan infogas, brukar den nya bilden ersätta den gamla. I Excel staplas i stället bilderna ovanpå varandra. Ta bort en bild som du inte vill behålla, annars växer filen bara i storlek.