Så kallad snigelpost är inte längre vårt vanligaste sätt att kommunicera, men ibland kan det kanske hända att du behöver skicka ut någonting till flera mottagare i klassiska frimärkta kuvert. Det kan till exempel vara föreningstidningen, en inbjudning till fest eller tackkort.

Då är det inte så roligt att behöva skriva adresserna för hand. Snygga utskrivna kuvert med avsändare och kanske också en logga ser dessutom mer professionellt ut. Med hjälp av Microsoft Word kan du automatisera kuvertutskriften.

Läs också: Slå ihop Word-dokument med ett enkelt knep

Om du vill ha en avsändaradress på dina kuvert måste den vara inlagd i Word innan du startar. Välj Alternativ i Arkiv-menyn och klicka på Avancerat. Rulla ned till fältet Postadress och ange önskad adress.
När adressen visas i det dokument du skapar enligt nedan kan du också infoga en bild, exempelvis en logotyp.

Det finns många fler möjligheter än dem vi har plats att visa här. Du kan själv utforska varje dialogruta för att lista ut vilka finesser du kan utnyttja för dina adressutskrifter.

Kuvert

1. Öppna Utskick

Starta Microsoft Word och byt till fliken Utskick. Klicka på Starta koppling av dokument och sedan på Steg-för-steg-guiden Koppla dokument. Pricka för Kuvert i menyn till höger. Klicka på Nästa: Startdokument.


Kuvert

2. Välj kuvertstorlek

Klicka på Kuvertalternativ. Välj kuvertstorlek och bestäm teckensnitt och placering för leverans- och avsändaradresserna. Byt till fliken Utskriftsalternativ och välj hur kuverten ska matas in i skrivaren. Klicka på OK, följt av Nästa: Välj mottagare.


Kuvert

3. Skapa adresslista

Nu kan du utnyttja en färdig adresslista, välja från dina Outlook-kontakter eller skapa en ny lista (som du sedan kan använda igen). Det hela är enkelt och självförklarande. När du har de adresser du vill skriva ut, klicka på Nästa: Ordna kuvertet.


Kuvert

4. Skriv ut

Klicka där du vill ha din adress, välj Adressblock och sedan OK. Klicka på Nästa: Förhandsgranska kuverten. Nu kan du bläddra igenom dina kuvert och ändra vid behov. Klicka på Nästa: Koppla dokument och sedan på Skriv ut. Klicka på OK och skriv ut som vanligt.