Läs även:
Del 1: Kom igång med Photoshop
Del 2: Förbättra dina foton i Photoshop
Del 3: Frilägg och retuschera i Photoshop

Photoshop är inte bara till för att fixa och förbättra fotografier, utan programmet är även ett oumbärligt hjälpmedel för annan grafisk formgivning. Inte minst sammanfogandet av bild, text och grafik. När du ser en reklamaffisch är sannolikheten hög att designern åtminstone i något steg av produktionen har använt Photoshop.

Adobe har andra, dedikerade program för både text (Indesign) och vektorgrafik (Illustrator) men i många fall klarar du dig bra med de inbyggda verktygen i Photoshop. Är du som de flesta hobbyanvändare har du ändå inte tillgång till dessa program eftersom du förmodligen väljer Creative Cloud Foto-abonnemanget och inte det mer än fem gånger så dyra Creative Cloud-abonnemanget.

I den här guiden:

Textverktygen i Photoshop handlar mycket om att kunna placera text antingen i en bild på ett realistiskt sätt, eller ovanpå på ett snyggt och passande sätt.

Vektorgrafik handlar om geometriska former som kan vara hur enkla eller avancerade som helst. Det är ett område många hemanvändare har försökt sig på lite grann och snabbt gett upp eftersom det för de flesta inte känns intuitivt. Inlärningskurvan är brant precis i början, och just därför ska vi försöka hjälpa dig att komma över den första puckeln.


Kraftfullt textverktyg

Photoshops textverktyg är förvånansvärt kraftfullt för att finnas i ett bildbehandlingsprogram vars fokus är på rastergrafik. Det har fler inställningar för tecken och stycken än många textredigeringsprogram. Du kan till exempel enkelt ändra kerning, höja och sänka enskilda tecken och ändra ord- och radavstånd.

Välj textverktyget i verktygsspalten till vänster eller tryck kortkommandot T för att komma igång. Grundinställningar hittar du i verktygsinställningsfältet längst upp, men verktyget har även två inställningspaneler för Tecken respektive Stycke som hamnar i remsan mellan bilden och högerfältet (om de inte ligger där visar du dem genom att välja Fönster -> Tecken (eller Stycke).

Tecken

Om du ändrar inställningar för till exempel typsnitt eller storlek innan du klickar i bilden för att skapa ett nytt textlager kommer det lagret använda de inställningarna. Skapar du lagret först används standardinställningarna, men du kan alltid ändra inställningar. Markera texten du vill ändra och gör inställningar, så påverkas enbart den biten. Styckeinställningar gäller så klart hela stycken, men till exempel kerning och ordmellanrum gäller enbart den markerade delen.

Text på en bana

Om du jobbar på en logotyp åt en förening eller något annat kanske du vill placera text längs en kurva, till exempel i en cirkel runt själva loggan. Det är faktiskt väldigt enkelt i Photoshop. För en cirkel är allt du behöver göra att välja Oval-verktyget, byta från Form till Bana i verktygsinställningarna och rita upp en cirkel. Håll Skift och Alt nedtryckta och rita från mitten av cirkeln så blir det lättast.

Text på bana

När du är nöjd väljer du textverktyget. Håll sedan pekaren över banan du precis skapade så att den visar en liten kurva under. Klicka så skapas ett textlager som följer banan, och du kan börja skriva. Sedan är det bara att ändra typsnitt, färg och annat som vanligt.

Perspektiv

Vill du placera text i en bild och inte ovanpå den kan du behöva ändra perspektiv på den, så att den ser ut att ha samma vinkel mot kameran som ytan den ska se ut att ligga på. Tänk till exempel att du byter ut texten på en skylt för att göra ett meme. Naturligtvis behövs mycket mer än så för att texten verkligen ska smälta in i bilden och se naturlig ut, men perspektivförändring är tveklöst det viktigaste för att få texten att bli tredimensionell.

Med textlagret markerat och texten placerad ungefär där den ska ligga, högerklicka på lagret i lagerlistan och välj Konvertera till smart objekt (annars går det inte att ändra perspektiv). Välj sedan Redigera -> Omforma fritt (Ctrl+T). Omforma fritt kombinerar flera geometriska förändringar i samma verktyg med hjälp av Skift, Ctrl och Alt tillsammans med hörnen och sidorna av objektet.

Perspektiv

För att ändra perspektiv drar du i hörnen med Ctrl nedtryckt, så att markeringsramen runt objektet får samma orientering i bildens tredimensionella värld som ytan texten ska ligga på. Det är lättast med rektangulära ytor som skyltar och liknande – med mer irreguljära ytor får du prova dig fram och använda känslan. Tekniken påminner om att rita eller måla med perspektiv, och du kan precis som där föreställa dig parallella linjer som möts i en imaginär flytpunkt i fjärran.

Dubbelklicka på det smarta objektet i lagerlistan för att öppna det för redigering, där du kan ändra i texten. Spara och stäng när du är klar.

Blandningslägen

Ett enkelt sätt att få text att smälta in i bilder är att ändra blandningsläge. Experimentera med olika färg på texten och olika blandningslägen för att se hur det blir. På en ljus bild kan till exempel svart text med blandningsläget Täcka över ge ett fint resultat.

Bild i text

Bild i text

Istället för att placera text i eller ovanpå en bild kan du placera en bild i text. Det är busenkelt: Gör din text som du vill ha den och placera det lagret under lagret med bilden. Markera bildlagret och välj Lager -> Skapa urklippsmask (du kan också använda kortkommandot Ctrl-Alt-G eller Alt-klicka på gränsen mellan de två lagren i lagerlistan). Ändringar du gör i textlagret syns direkt i bilden.


Vektorgrafik i Photoshop – Former

Former är den enklaste vektorgrafiken att jobba med, men också den mest begränsade. Här kan du rita med rektanglar, ovaler, trianglar, n-sidiga polygoner och färdiga former. Du kan välja en fyllnadsfärg och en färg på kantlinjen, bestämma hur tjock kantlinjen ska vara, och framför allt välja läge: Hur flera former slås ihop.

Former

Rita upp en form någonstans i bilden. Klicka sedan på knappen med en kvadrat till höger om höjdinställningen uppe i verktygsinställningsfältet. Nu visas de olika lägena du kan välja mellan: Nytt lager, Kombinera former, Subtrahera främre form, Överlappa formområden och Uteslut överlappande former. (Lägg samman formkomponenter fungerar annorlunda och är något du kan vänta lite med.)

Former

Välj Uteslut överlappande former och rita upp ytterligare en form som delvis täcker den första formen. Resultatet blir att området där båda formerna samsas blir tomt, medan resten får din valda fyllnadsfärg. Subtrahera gör att enbart den första formen får fyllnad, minus det område som täcks av den andra. Och så vidare – prova dig fram.

Efter varje ny form du lägger till kan du ändra läge för just den formen. Men färgerna gäller hela den sammanslagna formen och inte varje del för sig. Vill du göra en ny form med annan färg måste du byta till Nytt lager-läget och rita upp en ny form.

Ritstift

Ritstift är Photoshops kanske mest skrämmande verktyg. Många har testat någon gång och snabbt gett upp. Pensel, klonstämpel, markeringsverktygen, ja alla andra verktyg är för de flesta av oss mer intuitiva. Bestäm storlek och form, klicka. Kanske klicka och dra. Mycket mer är det inte. Förutom med ritstiftet.

Men ritstiftet är också ett av Photoshops mest kraftfulla verktyg. Det enda rimliga sättet att rita en komplicerad bild med skarpa linjer och kurvor. Det kan användas för att skapa avancerade markeringar som du dessutom kan spara och återanvända.

Ritstiftet är i grunden ett sätt att skapa polygoner och matematiska kurvor grafiskt istället för med formler. Klicka, klicka och dra, klicka och dra, klicka. Du skapar avancerade former genom att placera ut punkter som delar in formen i sektioner, där varje sektion kan vara en kurva eller en rak linje. På det här sättet kan du rita vilka former som helst, så enkla eller avancerade du vill.

Precis som med formverktyget har ritstiftet olika lägen för hur två former ska kombineras i bilden. Men lika ofta, eller ännu oftare, använder du ritstiftet för att skapa banor. En bana är en ren matematisk konstruktion som inte i sig syns alls i bilden, men som kan användas för att till exempel skapa en markering av samma form som kan fyllas med en färg eller användas som en lagermask.

Standardritstiftet är det mest komplicerade, men ger också mest kontroll. Det är enklast att illustrera hur det fungerar med formversionen. Välj Form från rullgardinsmenyn till vänster i verktygsinställningsfältet. Välj sedan en fyllnadsfärg så att du ser hur formen, ja, tar form.


Ritstift
  1. Klicka någonstans i bilden för att placera en fästpunkt där.
  2. Klicka på ett annat ställe för att skapa en linje mellan dessa punkter. Om du inte släpper musknappen utan håller den intryckt och drar bildas en kurva istället för en rät linje.
  3. Fortsätt klicka (och dra för kurvor). Området mellan punkterna fylls nu.

Hur du drar i fästpunkter avgör vilken form kurvan får. Här kan du prova dig fram, men det finns ytterligare en viktig sak: Ser du den raka linjen genom fästpunkten med egna punkter i båda ändarna? När du har placerat en punkt kan du ändra krökningen på kurvan genom att flytta de här två punkterna. Håll nere Alt-tangenten och dra en punkt så ser du hur enbart den kurva som går åt det hållet från fästpunkten ändrar form.

Ritstift

Dra på samma sätt i den andra punkten. Så länge linjen genom punkten är rak försvinner punkten i kurvan, men så fort du bildar en vinkel mellan de två linjehalvorna skapas en spets (som blir mer eller mindre spetsig beroende på vinkeln mellan linjehalvorna).

Lägg till nya fästpunkter genom att hålla pekaren över den punkt där du vill ha den så att den får ett plustecken intill ritstiftet, och klicka. Ta bort en fästpunkt genom att hålla över den och klicka när pekaren har ett minustecken. Flytta existerande fästpunkter genom att hålla nere Ctrl och dra den. Nollställ vinklarna och gör om en fästpunkts krökning genom att hålla nere Alt och dra i den.

Använd så få fästpunkter som möjligt – överflödiga punkter gör det svårare att göra ändringar och ökar risken att formen blir ojämn.

Om du byter från Form till Bana ritas ingenting upp av sig självt, men i övrigt fungerar det likadant. Banan du skapar ”försvinner” när du byter verktyg men är inte borta. Du hittar den i Banor-fliken i samma panel som Lager och Kanaler, normalt längst ner i högerfältet. Ctrl-klicka på banan för att skapa en markering utifrån den. Den kan du sedan använda för att till exempel skapa en lagermask (så att ritstiftet blir ett sätt att frilägga). Du kan också när som helst gå in och ändra i banan och skapa en ny markering.

Krökningsritstift

Krökningsritstift

Klicka och håll på ritstiftet i verktygsspalten så visas andra varianter av verktyget. Krökningsritstift är en intressant variant som ibland är lättare att jobba med. Allt du behöver gör här är att klicka längs krökta former så skapar Photoshop automatiskt en kurva. Den bakomliggande banan fungerar som vanligt så du kan gå in och redigera den med det vanliga ritstiftet, men ofta räcker det som det är.

Förvandla en pixelikon till vektorgrafik

Har du någon gång suttit med en liten lågupplöst ikon som helt enkelt inte funkar att dra upp till den storlek du behöver den? Enkla bilder med få eller inga färger och utan några övertoningar och detaljerade texturer går ofta att förvandla till vektorgrafik så att de kan visas i vilken storlek som helst och alltid blir skarpa.

Det är något som programmet Illustrator är bra på, men du kan även fixa det i Photoshop. Faktum är att det finns ett vansinnigt enkelt verktyg för enfärgade logotyper och ikoner.


Vektorform av bild
  1. Öppna bilden du vill konvertera till vektorgrafik.
  2. Sudda bort eventuella störande moment, men du kan ignorera exempelvis en bakgrundsfärg eller övertoning.
  3. Välj Fönster -> Bibliotek. Klicka på plusknappen nere till höger och välj Extrahera från bild.
  4. I dialogrutan som öppnas byter du till fliken Former. Dra sedan i reglagen tills det ser bra ut och spara.
  5. Nu kan du dra din nya form från bibliotekspanelen till en bild för att placera den som en vektorform. Använd sedan vanliga verktyg som justeringslager och lagermask för att ändra färg och annat.

För mer komplicerade bilder, till exempel med flera färger, kan du istället använda ritstiftet och kalkera bilden. Både vanliga ritstiftet och krökningsritstiftet kan användas. I bilden ovan har vi använt krökningsritstiftet för att kalkera av en lågupplöst molnikon. Vi jobbar med en annan fyllnadsfärg än den slutgiltiga för att göra det enklare, och byter sedan färg med färgpipetten.

Fortsätt experimentera och öva så blir ritstiftet och de andra vektorverktygen snart en viktig del av din verktygsarsenal i Photoshop.