Som de flesta skriver du väl normalt vanlig text som det ska göras. Du kanske väljer olika teckensnitt och storlekar, men du skriver rättvänt från vänster till höger.

Någon gång kanske det dock skulle vara kul att göra något annorlunda för att markera något särskilt. Det skulle till exempel kunna vara på Facebook eller i något annat sammanhang.
Det går att göra genom att utnyttja de tecken som finns i den omfattande Unicode-textuppsättningen.

Tecknen du skapar är inte vända bokstäver. De är helt olika tecken och därför blir det inte alltid bra.

Det finns två metoder, en svår och en lätt. Först den svåra.

  1. Du kan alltid skriva ett Unicode-tecken genom att knappa in teckenkoden följt av Alt + X (håll ned Alt-tangenten medan du trycker på X).
  2. Prova till exempel 00al, följt av Alt + X. Det ger dig ett uppochnedvänt utropstecken.
  3. Du kan hitta en kodtabell exempelvis här: www.fileformat.info

Metoden fungerar inte överallt, men det går bra till exempel i Word. Det lätta sättet är att använda en generator på nätet.

Upp och ned
  1. Surfa till www.upsidedowntext.com.
  2. Skriv din text.
  3. Kopiera det uppochnedvända resultatet och klistra in det där du vill använda det.