Microsoft Excel är det mest använda verktyget för kalkyler och beräkningar. Men för den som letar efter ett gratisalternativ erbjuder Google Kalkylark utmärkta funktioner för att arbeta med data och analysera beräkningsresultat.

Det finns kopplingar till andra Google-appar, vilket är praktiskt. Du kan analysera Google Formulär-data i Kalkylark eller bädda in kalkyldiagram i Google Presentationer och Dokument. Du kan även svara på kommentarer direkt från Gmail och presentera dina kalkylark i Google Meet.

Men allt är sig inte likt. Det finns saker och metoder som skiljer sig mellan Excel och Google Kalkylark, så det är inte helt lätt att bara hoppa från det ena till det andra.

Vi ska visa hur man sorterar alfabetiskt i Google Kalkylark. Det finns förstås ett antal olika sätt och här kommer de bästa metoderna för att alfabetisera dataintervall eller hela kalkylbladet.

Kalkylark

1. Sortera data

Markera den kolumn, eller ett intervall, du vill sortera efter. Välj Sortera arbetsblad eller Sorteringsintervall i menyn Data. Det första sorterar hela kalkylbladet, det andra bara valda data.


Kalkylark

2. Avancerat

På samma ställe hittar du också valet Avancerade sorteringsalternativ för intervall. Där du kan välja flera sorteringskolumner, sorteringsordning och att utesluta en rubrikrad från sorteringen.


Kalkylark

3. Formel

Om du vill sortera och kopiera, markera den cell där informationen ska hamna. Skriv i formelfältet: =SORT(D3:D11). Detta sorterar cellerna D3 till D11, självklart väljer du de celler som är aktuella.


Kalkylark

4. Avancerad formel

Du kan göra formelsökningen mer avancerad. Skriv till exempel =SORT(D3:E11, 2, TRUE) för att sortera två kolumner på den andra i stigande ordning. Hjälp om detta hittar du i den här guiden.