Säkerhetsforskare vid Cyble varnar nu för gisslanprogrammet Axlocker, som inte bara krypterar ett offers filer och kräver dem på lösensummor utan också stjäl deras Discord-konton.

Axlocker gör detta genom att utnyttja en autenticeringstoken som Discord vanligen sparar på användarens dator. Det hela uppmärksammades först av Bleeping Computer. Anfallaren använder därefter offrets Discord-konto för att genomföra olika former av nätfiskeattacker.

Om en person drabbas av Axlocker bör den därför snarast möjligt byta lösenord på sitt Discord-konto för att inte bli av med det också.

Läs också: Lösenord är på väg bort - då satsar 1Password på nycklar