Förra veckan gick FBI ut med en kraftfull varning för appen Tiktok. Farhågorna som FBI uttryckte under en utfrågning vid senatens rättsutskott gäller bland annat:

  • Risk att kinesiska myndigheter använder appen för att samla in data om miljontals användare.
  • Risk att kinesiska myndigheter styr algoritmerna för att sprida propaganda och påverkanskampanjer.
  • Risk för att användares hårdvara komprometteras.

Tiktok menar dock att ingen data om amerikanska medborgare sparas I Kina. Skulle data sparas i Kina måste de nämligen enligt lag dela med sig av denna på myndigheters begäran.

Läs även: Därför spåras du på nätet

I Sverige har ingen liknande riskanalys gjorts av den populära appen, åtminstone inte i någon offentlig debatt. Svenska Säpo vill inte kommentera FBI:s utspel, då man ”inte har möjlighet att prata om specifika företag eller plattformar”.

Gabriel Wernstedt Säkerhetspolisen
Gabriel Wernstedt, pressekreterare hos Säkerhetspolisen.

– Vad vi däremot tidigare har konstaterat är att Kina är ett av de länder som utgör de största säkerhetshoten mot Sverige. Underrättelsehotet från Kina har breddats och fördjupats och omfattar bland annat cyberspionage och strategiska uppköp. Vi kan även konstatera att Kinesiska företag enligt lag är skyldiga att dela med sig av teknologi och kunskap (till exempel insamlad data, reds. Anm.) till landets civila och militära underrättelsetjänster, säger Gabriel Wernstedt, pressekreterare hos Säkerhetspolisen till PC för Alla.

Dålig diskussion i Sverige

Jannike Tillå, kommunikationschef på Internetstiftelsen, tycker att det har varit för lite diskussion bland svenska politiker och för lite information till allmänheten vad gäller den här typen av tjänster.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det inte är mer fokus på plattformarnas ansvar och hur de kan påverka samhällen och individer. Det gäller såväl kinesiska som amerikanska plattformar. Extra bekymmersamt är att just Tiktoks bolagsstruktur är uppsatt för att ge så lite insyn som möjligt. Vi vet för lite om alla stora plattformar, men ännu mindre om Tiktok, säger Jannike Tillå.

Detta trots att svenska folket verkar både engagerade och oroliga kring frågan. I Internetstiftelsens årliga rapport "Svenskarna och internet" anger drygt 6 av 10 att de försöker skydda sin personliga integritet när det gäller sociala medier. Och hälften av de svenska internetanvändarna känner stor oro för att utländska myndigheter samlar in digital data om dem. Dessutom anger 4 av 10 internetanvändare att de känner stor oro för att storföretag som Google och Facebook samlar in och använder deras personliga data.

Läs även: Dölj dina spår på nätet – tips, appar och inställningar

– Vi skulle vilja att fler beslutsfattare och politiker i Sverige blir mer insatta och intresserade av den här typen av frågor. Vi ser dock positivt på att ansvarsfrågan kommer att regleras på EU-nivå i och med Digital Service Act (DSA).

Jannike Tillå Internetstiftelsen
Foto: Internetstiftelsen/Kristina AlexandersonJannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Vilka är då riskerna med att använda tjänster som Tiktok och Facebook? Jannike Tillå framhåller att det är betydligt svårare att förstå och förutspå vad som händer med information i digitala sammanhang än i fysiska.

– Riskerna är att du inte har kontroll över hur din data används. Det ligger i nätjättarnas intresse att samla in så mycket data som möjligt i och med att det är bränslet i deras annonsaffär. Men frågan är hur data används av plattformarna själva och hur den används av stater och myndigheter.

Borde Tiktok förbjudas?

– Vi propagerar inte för att någon av nätjättarna ska förbjudas. Däremot tycker vi att alla nätjättar måste bli bättre på att tydliggöra och förklara för sina användare hur deras data samlas in används. Och det ska vara tydligt för användarna hur de själva kan välja att inte dela data, det gäller inte minst Tiktok. Framförallt ska det vara tydligt hur företagen delar med sig av användarnas data till andra aktörer som andra företag, stater och myndigheter. Här behövs krafttag från politiken, säger Jannike Tillå.