I somras föll en dom i ett ärende i Högsta Domstolen som kan få stora konsekvenser för bankbranschen och bedrägerioffer. Domstolen fann att offer för bedrägerier med till exempel Bank ID inte ska anses ha agerat ”särskilt klandervärt“ utan bara ”grovt oaktsamt”.

Det är juridiska termer vars betydelse kanske inte är uppenbar, men det innebär att bankerna inte kan lämpa över hela ansvaret på kunderna. En drabbad kund ska själv stå för självrisken (som är 12 000 kronor) medan banken står för resten, även om det är hundratusentals kronor.

Allmänna Reklamationsnämnden fattade i början av november beslut i nio klagomål från drabbade bankkunder, och i åtta av nio följde nämnden HD:s vägledning och rekommenderar banken att betala tillbaka de förlorade pengarna minus självrisk.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell är inte nöjd med bankernas gensvar och skriver nu på DN Debatt att det är dags för dem att ta sitt ansvar.

– I grund och botten handlar det om bankernas heder. Forna tiders bankrån har bytt skepnad och drabbar nu i stället enskilda människor. Det finns ingen rimlighet i att det ekonomiska ansvaret, eller ansvaret för att förhindra brott, placeras på kundernas axlar.

Cecilia Tisell skriver att bankerna inte ska kunna gå fria från ansvar efter att ha drivit på den digitala utvecklingen och införandet av Bank ID, och att det inte räcker att ge kunderna information om bedrägeririsken. Hon uppmanar bankerna att börja ompröva gamla ärenden där deras beslut inte följde HD-domens vägledning.

Läs även: Sprid ut dina pengar – svält och misär är bara en patch bort