Med allt negativt som händer i världen är det lätt att glömma bort att det även händer bra saker i de flesta människors liv. Dagboksappen Three good things fokuserar på just detta.

Tanken är att du i slutet av varje dag ska sätta dig och skriva ned tre bra saker som har hänt under dagen. Du kan sedan gå tillbaka i tiden och bli påmind om kul saker som har hänt.

Flummigt eller nyttigt? Bestäm själv!

Three good things