Microsofts Office-program är på väg att berikas med ett gäng ai-funktioner, skriver The Verge. Företaget har börjat testa integration av olika maskininlärningsalgoritmer från Open AI i Word, Excel, Powerpoint och Outlook.

Bland annat påstår The Information att Microsoft redan har byggt in en okänd version av Chat GPT i Words autocomplete-funktion, och jobbar på djupare integration i såväl Word som Powerpoint och Outlook.

GPT-tekniken har även börjat testas som ett hjälpmedel för Outlooks sökfunktion, så att användare ska kunna hitta rätt mejl utan att behöva använda nyckelord. Microsoft ska också ha tittat på hur verktygen kan användas för att hjälpa användare att förbättra sina texter, men det är okänt om företaget faktiskt planerar att släppa uppdateringar av programmen med dessa funktioner.

En stor fråga för Microsoft är hur ai-funktioner kan göras säkra ur ett integritetsperspektiv, och enligt The Information har företagets utvecklare gjort tidiga framsteg med att träna både GPT-3 och kommande nya GPT-4 på stora språkmodeller med privat (anonymiserad) data.

Microsoft investerade över tio miljarder kronor i Open AI 2019 har har sedan 2020 en exklusiv licens på den bakomliggande tekniken GPT-3 är baserad på.