Konsumentverket och dess motsvarighet i andra EU-länder har tillsammans genomfört en stor granskning av onlineshopping inom unionen. Målet var att ta reda på hur utbrett och allvarligt användandet av så kallade ”dark patterns” är.

Begreppet syftar på designgrepp som på olika sätt vilseleder eller manipulerar besökare. Organisationerna fokuserade på tre vanliga exempel: Falska nedräkningar (”slå till nu, erbjudandet gäller bara idag!”), design som styr besökaren mot produkter med högre marginal för säljaren, samt undangömmandet av viktig information.

Bland 399 granskade butiker hittades 42 fall av falska nedräkningar, 54 av styrning mot utvalda produkter och 70 av dold information. Svenska butiker visade sig dock vara relativt skonade från fenomenet – Konsumentverket hittade inga butiker alls med falska nedräkningar och bara några få i de andra kategorierna.