Regeringen har startat en utredning med syfte att se om det är möjligt och önskvärt att börja tvinga offentliga organisationer att skicka post digitalt, och privatpersoner och företag att skaffa en digital brevlåda.

Utredarna har fram till 14 juni 2024 på sig att ta reda på om det finns förutsättningar att införa krav på myndigheter och andra offentliga organisationer att skicka digital post och motsvarande krav på privatpersoner och företag att ha en digital brevlåda. De ska också titta på hur undantag för de som inte kan skaffa en digital brevlåda kan utformas och huruvida undantag för vissa företag och andra juridiska personer också behövs.

Enligt siffror från Myndigheten för digital förvaltning fanns i slutet av förra året 5,85 miljoner digitala brevlådor i Sverige, varav 192 188 tillhör företag och resten privatpersoner. Hittills har 238 myndigheter, kommuner, kommunförbund och regioner anammat tekniken och erbjuder möjligheten att få post skickat digitalt.