Duckduckgo ansluter sig till skaran sökmotorer med ai-assistenter med dagens lansering av Duckassist. AIn hämtar sin information från Wikipedia, och ibland även Encyclopedia Britannica, och ger dig svar på din sökning i mer naturligt språk. Med tanke på informationskällorna lämpar sig Duckassist bättre för sökningar med direkta svar, ”vad är en sökmotor” är typen av fråga Duckassist kan ge dig svar på, medan att svara på frågan ”vilken sökmotor är bäst” ligger bortom dess förmåga.

När du gjort en sökning som Duckassist anser sig kunna ge svar på dyker det upp en knapp överst bland resultaten som du kan trycka på för se live när den digitala ankan formulerar ett svar åt dig. Duckduckgo själva har tagit fram en liten lista på sökformuleringar som kan göra det lättare för Duckassist att dyka upp. Inkluderar du till exempel ordet ”wiki” bland söktermerna ska det bli större chans att AIn hoppar fram.

Duckassist AI-sökmotor
Foto: Duckduckgo

Duckassist är den första av flera generativa ai-tjänster Duckduckgo planerar att lansera de kommande månaderna. ai-ankan kan nu endast hjälpa dig på engelska, och finns för tillfället endast tillgänglig via Duckduckgo appen till Ios, Android och Mac, eller webbläsartillägget till Chrome, Firefox och Safari.