Koppla ur sladdar
När du misstänker att åskan är i antågande – dra ur alla sladdar. Koppla ur datorn från elnätet, telenätet, nätverket och eventuella andra anslutningar. Och låt inte elkontakten ligga på golvet precis vid uttaget. Ett hopp på några decimeter är inte någon match för en kraftig spänningsvåg. Lägg kontakterna minst en halvmeter från uttagen.
Pris: Gratis.
Skyddar: Utmärkt.
För- och nackdelar: Svårt att komma ihåg, och omöjligt om du inte är hemma.

Överspänningsskydd för uttaget
De flesta elaffärer säljer överspänningsskydd som du kopplar mellan eluttaget/telefon­uttaget och datorn. Problemet är att de inte funkar särskilt bra. Om överspänningen är kraftig är det här bara ytterligare en pryl som åskan förstör.
Pris: Mellan några tior och några hundralappar.
Skyddar: Dåligt.
För- och nackdelar: Smidigt och billigt, men funkar inte om spänningsvågen är mycket kraftig.

Åskskydd för fastigheten
Du som har eget hus kan installera ganska omfattande skydd. Hur mycket som behöver göras och hur dyrt det blir beror på ditt hus och den befintliga elinstallationen. Kontakta en firma som sysslar med åskskydd och be om ett kostnadsförslag. Lösningarna på problemet varierar. I princip finns tre sorters åskskydd för fastigheter:

  • Inledningsskydd. Ett skydd som ser till att alla ledningar som går in i huset alltid har samma spänning. Det skyddar dig mot spänningsvågor på ledningarna.

  • Markspänningsskydd. En ledning grävs ned i marken i en cirkel runt hela huset, vilket skyddar mot spänningsvågor i marken.

  • Inslagsskydd. Som en åskledare. Skyddar om blixten skulle slå rakt ned i ditt hus. Eftersom sannolikheten att blixten skulle slå ned precis i ditt hus är väldigt liten, och det här skyddet kostar någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor att installera, är ett inslagsskydd en tveksam investering. Du klarar dig väldigt långt med de första två skydden, och prislappen behöver inte bli mycket större än 10 000 kronor.

Pris: Cirka 10 000 kronor och uppåt.
Skyddar: Bra eller extremt bra – beroende på hur omfattande skydd du investerar i.
För- och nackdelar: Dyrt och komplicerat. Måste installeras av fackman, men ger ett rejält skydd, inte bara för datorn utan för hela huset.