Antalet hemsidor har precis överstigit 100 miljoner, enligt företaget Netcraft som har följt internets utveckling sedan 1995. Antalet nystartade sidor har ökat explosionsartat på sistone, och enbart under de senaste veckorna har antalet ökat med ett par miljoner. Orsaken sägs till stor del vara bloggarnas enorma popularitet tillsammans med att det startas många nya nätbutiker.

Under oktober månad uppskattades antalet sidor till 98 miljoner, men redan nu i början av november har siffran stigit till dryga 101 miljoner.

Företaget Technorati håller koll på bloggvärlden och rapporterade nyligen att 175 000 nya bloggar dyker upp varje dag runt om i världen. Det innebär att det varje sekund tillkommer ytterligare två bloggar att ta del av.

Internets tillväxt sker exponentiellt. När Netcraft grundades 1995 fanns 18 957 sidor registrerade. År 2004 hade antalet ökat kraftigt och låg på hela 50 miljoner. En siffra som nu alltså har fördubblats inom loppet av bara två år.