Hundratals eller tusentals män söker varje dag sexuella kontakter med svenska barn via nätet. Grooming, som företeelsen kallas, är ett stort – och växande – problem på communities och forum där unga människor i dag umgås.

Med start i dag lanseras Squill.se, ett sex månader långt försök där både föräldrar och barn kan kolla upp olika personers alias, alltså nätidentiteter, för att lättare kunna avgöra vem personen bakom nätnamnet egentligen är.

Gratistjänsten, som drivs av Barnens rätt i samhället (Bris) innehåller en sökfunktion där du kan söka efter en persons alias på olika nätgemenskaper och där få information om vad andra anser om personen. Tjänsten bygger alltså på att barnen själva ska kunna sprida information om misstänkta personer.

Utöver detta finns råd och information om vad du bör tänka på när du rör dig på nätet - tips som riktar sig både till barn, föräldrar och lärare.
– Grooming är ett växande hot för många barn och ungdomar som träffas och umgås på internet. Vi har åtagit oss att förvalta och ta ansvar för den här nya och viktiga tjänsten. Om den sex månader långa testperioden faller väl ut är tanken att Squill ska bli en del av vår ordinarie stödverksamhet, säger Bris generalsekreterare Göran Harnesk.

Parallellt med lanseringen av Squill.se pågår just nu en utredning hos Brottsförebyggande rådet om möjligheterna att kriminalisera grooming. Utredningen ska vara klar någon gång under första halvan av nästa år. I flera andra länder är grooming redan i dag ett brott. I Storbritannien kan personer som söker sexuella kontakter med barn via nätet dömas till sex månaders fängelse, och liknande lagar finns också ibland annat USA och Kanada.

Squill.se:s tekniska lösning har utvecklats av Netclean och vid lanseringen står också MSN och Telia som samarbetspartners.

Lär dig mer om riskerna på nätet på Squill.se.