Musik- och programindustrins siffror om vad piratkopieringen kostar dem är, i många lägen, överdrivna och utan statistisk legitimitet. De är helt enkelt inte att lita på. Det visar ett första utkast av en undersökning som gjorts av de australiska myndigheterna.

Australian Institute of Criminology genomförde undersökningen under ledning av Alex Malik, som bryskt antyder till tidningen Australian IT att de tidigare siffrorna lika gärna hade kunnat plockas ur tomma intet. Enligt intresseorganisationen för programtillverkarna i regionen, Business Software Association, kostade piratkopieringen årligen industrin 361 miljoner australiensiska dollar (omkring två miljarder kronor).

Industrin har dock misslyckats med att redovisa dessa och andra siffror på ett adekvat sätt i såväl rättegångar som lobby-frågor, något som svärtar branschens framtida förtroende i dessa sammanhang. Likaså menar Alex Malik att kopplingen mellan organiserad brottslighet och piratkopiering inte alls kan påvisas till den grad som industrin länge har hävdat.

Maliks val av termer för att beskriva sina slutsatser har upprört upphovsrätthållarna och väckt mycket kritik. Institutets främste kriminolog, Russell Smith, har dock gått ut och poängterat att det endast rör sig om ett utkast som läckt ut. Tydligen är inte alla som arbetat med projektet ense om resultaten. Det ska därför revideras ytterligare av andra innan det görs officiellt. Om slutsatserna som Malik dragit står sig då, återstår att se.