Google News lanserades på svenska i höstas. På sajten sammanfattar Google aktuella nyheter från mer än 100 svenska nyhetskällor. Bland dessa återfinns bland annat den högerextrema tidningen Nationellt motstånd, en tidning och webbplats som av Daniel Poohl, chefredaktör på tidningen Expo, beskrivs som en förlängning av den tidigare gruppen Vitt ariskt motstånd.
- Det här är den mest radikala nazistiska organisation vi har i Sverige i dag, säger Daniel Poohl.

På Google ser man dock inga problem med att hänvisa till den här typen av nyhetskällor på Google News. Inte så länge de inte bryter mot några lagar.
- Vi tror på yttrandefrihet på Google och har gjort bedömningen att den här källan är laglig, och då också kan finnas med, förklarar Rachel Whetstone som är kommunikationsdirektör på Google i Europa.

Sorterar automatiskt
Till skillnad från många andra nyhetsportaler bygger Google News enbart på olika matematiska algoritmer för att sammanställa vilka nyheter som ska visas på webbsidan. Det finns alltså ingen människa som styr vad som ska publiceras eller inte, och inte heller görs någon redaktionell bedömning av det specifika innehållet i en nyhet.

Kraven som Google ställer vid en första granskning av nyhetskällan är att det är en nyhetssida, att det finns en organisation som står bakom nyheterna och att sajten innehåller uppdaterad information.Och givetvis att sajten i sig inte är olaglig. Innehållet lägger Google News sig inte i.

För att bli med i Google News kan du antingen väljas ut av Google eller så kan du begära att din nyhetsplats registreras som en källa för Google att hämta nyheter ifrån.
- Det finns väldigt mycket material på nätet som upprör människor och alla har inte samma åsikter, och om det är så att du tror att en sida du besökt bryter mot ditt lands lagar kan du kontakta oss på Google och meddela detta, förklarar Rachel Whetstone.

När det gäller nyhetsvärdet hos tidningar som Nationellt motstånd tycker Daniel Poohl att det är mycket tveksamt att Google News använder exempelvis Nationellt motstånd som en av sina 100-talet nyhetskällor.
- Om man som användare ser Google News som nyhetskälla är det definitivt inte en bra källa. Nationellt motstånd är propaganda ur ett antisemitiskt perspektiv, säger han.

Är det rätt att Google News publicerar artiklar skrivna av nazister?
Det är inte längre tillåtet att rösta.