I Sverige har vinden mojnat, men förödande stormar piskar sedan igår stora delar av Europa. Stormarna har orsakat minst 40 dödsfall. Det försöker it-brottslingar utnyttja för sina egna syften.

Antivirusföretaget F-Secure har upptäckt ett virus, en så kallad trojan, som drar nytta av ovädret för att spridas.

Viruset skickas via e-post, och de infekterade datorerna öppnas upp så att brottslingarna kan komma åt känslig information, så som inloggningsuppgifter. De kan också använda de smittade datorerna till massutskick av e-post, eller till att sprida viruset vidare till ännu fler datorer.

Viruset skickas i ett e-post-meddelande med ämnesraden "230 dead as storm batters Europe". Till mejlet finns en bifogad fil som kan ha namn som "full clip.exe", "full story.exe", "read more.exe" eller video.exe".

De bästa sättet att skydda sig mot virus som sprids via e-post är att vara mycket försiktig med att öppna mejl där du inte känner till avsändaren. I synnerhet om där finns en bifogad fil. Och du ska aldrig öppna bifogade filer om du inte vet säkert att filen är ofarlig.

Dessutom är det viktigt att ha ett antivirusprogram installerat på datorn, och att uppdatera programmet med jämna mellanrum.

Om du är osäker på om din dator är infekterad kan du använda PC för Allas virusskanner. Den kan både söka igenom din hårddisk och plocka bort eventuella skadliga filer. Du hittar den på pcforalla.se/antivirus.

Fakta

En trojan är en särskild sorts virus. En trojan i sig skadar inte din dator. Däremot öppnar den upp ditt system, så att din dator kan utnyttjas på olika sätt. Exempelvis kan den som skapat trojanen komma åt all information på din hårddisk, övervaka allt du gör på datorn, skicka spam från ditt e-post-konto, lagra barnpornografi på din hårddisk eller installera andra virus.

Namnet trojan syftar på den "trojanska hästen" från eposet Iliaden. Odysseus lät bygga en stor trähäst och gav till motståndarhären som en segergåva. Inuti hästen gömde sig några soldater, som sedan i smyg kunde öppna stadsportarna för den egna armén. På så sätt avgjordes det trojanska kriget.