Världens ledande skivbolag blir alltmer isolerade i sin önskan om drm-skyddad digital musik, skriver nyhetsbyrån IDG News Service. En rapport från Jupiter Research hävdar nämligen att två tredjedelar av den europeiska musikindustrins chefer helst skulle vara utan allt drm-skydd. De menar att det hämmar konsumenternas musikupplevelse.

Undersökningen gjordes under december och januari, det vill säga innan Apples vd Steve Jobs uttalade sig negativt om drm-tekniken. Jupiter Researchs sammanställning visar att 54 procent av cheferna tyckte att drm-skydden var för inskränkande, och hela 62 procent menade att den digitala musikförsäljningen skulle gynnas av att man gick ifrån drm.

Av de 62 procent var dock fördelningen aningen skev mellan skivbolagen och övriga delar av industrin. Bland skivbolagen var motsvarande siffra 48 procent medan den i övriga sektorer uppgick till hela 73 procent.

Ytterligare en viktigt punkt för 70 procent av de tillfrågade var interoperabilitet. Det bör vara möjligt att spela köpt musik på vilken musikspelare som helst.

Drm står för Digital rights managment, och är ett samlingsnamn för olika sorters kopieringsskydd av digitala musik- och filmfiler som säljs via internet.