På söndag går Estlands befolkning till valurnorna för att rösta parlamentsvalet. Men några dagar innan röstningsdagen kan befolkningen lägga sin röst via nätet.

OSCE, en organisation som övervakar demokratiska val, är något överraskade av det nya tillvägagångssättet:
– Det här är första gången vi har att göra med ett val över internet. Vi kommer att kunna följa själva röstningsförfarandet över internet, men vi har inte tillgång till själva röstningssystemet eftersom vi inte har tillräcklig teknisk expertis, säger en anonym företrädare för OSCE till nyhetsbyrån AFP.

Ivar Tallo, chef för Estlands ”E-governance Academy”, slår tillbaka mot tveksamheten gällande säkerheten vid e-val:
– Estländare litar på transaktioner över internet när de deklarerar och vid överföring av pengar. Varför skulle de då inte lite på säkerheten när de röstar online? säger han till AFP.

Som en säkerhetsåtgärd kan de estländska röstarna upphäva sin internetröst, genom att rösta på vanligt sätt på söndag. Detta för att minimera risken att någon pressas av någon annan att lägga sin e-röst på ett visst parti.

E-val inte aktuellt i Sverige
I Sverige är man mer skeptiskt inställd till e-val. Valmyndigheten har bland annat i uppdrag att granska och analysera utvecklingen. De konstaterade redan inför förra valet svårigheten i att helt kunna utesluta fusk och samtidigt upprätthålla anonymiteten. Även kontrollräkningar ses som problematiska utan faktiska valsedlar.

Enligt Vivan Nilsson, informationsansvarig på Valmyndigheten, förändrar helgens estländska val inte situationen i Sverige:
– Vi följer utvecklingen men kommer inte att genomföra någon speciell undersökning av just Estlands försök. Vi har tidigare bland annat studerat användandet av online-registrering i engelska kommunalval, säger hon till PC för Alla.

Men detta är ju ett parlamentsval, det första i världen som sker med e-röstning?
– Ja, men ett val är ju ett val oavsett omfattning. Vi kommer inte att ta några speciella åtgärder.

Kommer vi svenskar att kunna e-rösta i riksdagsvalet framöver?
– Det ligger långt fram i tiden i sådant fall. Det finns inget utrymme i lagstiftningen i nuläget och först måste man komma förbi problemen med säkerhet, verifierbarhet och skyddandet av valhemligheten. I första hand får man i sådant fall bedriva försök på kommunal nivå.

Är e-röstning bra eller dåligt?
Det är inte längre tillåtet att rösta.