När körskolan BSM i Storbritannien intervjuade 1 000 personer i åldrarna 16 till 24 år om hur deras spelande av bilspel på datorer påverkade deras beteende i trafiken svarade över en tredjedel att det fick dem att köra fortare, enligt brittiska BBC. 27 procent medgav att det också fick dem att ta större risker och en fjärdedel tänker sig till och med att de är i spelet när de kör. Det sistnämnda är vanligast bland män.

Robin Cummins på BSM pekar på dödsstatistiken, med 200 unga dödade i trafiken bara på grund av fortkörning. Han anser att det är vikigt att unga förare vet att det är verklighet ute på vägarna.

Men inget ont som inte har något gott med sig. 34 procent av dem som intervjuades ansåg att spelande faktiskt kan göra dem till bättre förare. Och till viss del stödjer statistiken det. Över hälften av dem som spelade mycket bilspel klarade sin uppkörning på första försöket medan motsvarande andel bland dem som spelade mindre regelbundet låg på 45 procent.

Två av fem datorspelare anser dessutom att spelandet förbättrar deras reflexer.

Hela studien förkastas emellertid av den spelutvecklaren David Perry som designar bilspel. Han anser att det är viktigare hur folk känner sig när de sätter sig bakom ratten, vilken musik du spelar på stereon och hur andra beter sig i trafiken än om du har spelar bilspel någon timme innan du ska ut och köra.