Elektroniska spel har länge varit ungdomarnas revir, men nya idéer och innovationer lockar allt äldre till spelbutikerna. Den populära spelkonsollen Wii har exempelvis redan gjort entré på några ålderdomshem i USA och allt fler hjärngympespel dyker upp för att hjälpa äldre att behålla och förbättra sin hjärnkapacitet.

Forskare i Israel har jämfört ett hjärnträningsprogram vid namn MindFit med klassiska datorspel som pusselspelet Tetris, skriver Reuters. I studien ingick 121 försökspersoner över 50 år. De delades in i olika grupper men fick inte veta om de ingick i hjärngympegruppen eller kontrollgruppen och spelade därför spelen regelbundet i tre månaders tid.

Av resultaten framgår att båda grupperna drog nytta av datorspelandet, dock med klar fördel till gruppen som arbetade med MindFit. Framstegen märktes som tydligast i det spatiala korttidsminnet och inlärningen, samt förmågan att bättre kunna fokusera sin uppmärksamhet.

– Dessa egenskaper skulle komma särskilt väl till pass när det handlar om bilkörning eller att förhindra fall, vilket är en stor källa till skaka bland äldre, sade neurologen Nir Giladi från Tel Aviv University till Reuters.

Enligt honom verkar det även vara så att kortare perioder av träning ger goda resultat. I synnerhet ses förbättringar hos användare som nyligen drabbats av någon form av kognitiv nedsättning.