Att låta sina anställda jobba hemifrån då och då kan vara en bra affär. Majoriteten, 75 procent, av de tillfrågade i en undersökning som it-företaget Sonicwall låtit göra bland sina kunder och partners upplever nämligen att de är mer produktiva när de sitter hemma och jobbar.

De tillfrågade är dock inte lika övertygade om att chefen ser det på samma sätt – bara 65 procent tror att chefen skulle hålla med om att medarbetarna får mer gjort hemifrån.

Undersökningen visar även att den som jobbar hemifrån tar sig vissa friheter när det kommer till klädsel och rastaktiviteter. Drygt 5 procent av de tillfrågade uppger att de jobbar nakna och inte mindre än 22 procent städar och diskar på rasten och nästan 1 av 10 passar på sova en stund under dagen.

Tycker du att du får mer gjort när du jobbar hemifrån?
Det är inte längre tillåtet att rösta.