Innan du som småföretagare inleder ett samarbete med en ny kund eller affärspartner kan det vara bra att kolla upp så att den andra parten har en sund ekonomi. Det enklaste sättet idag att försäkra sig om att man inte blir lurad är att ta en kreditupplysning på vederbörande.

På nätet finns en rad tjänster av varierande omfattning och inriktning som man lätt kan använda sig av. I dagsläget finns det ett tjugotal företag som har fått tillstånd från Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Det är allt från gratistjänster som listar officiella uppgifter till mer avancerade betaltjänster som även gör en egen riskbedömning.

-Med en kreditupplysning försäkrar du dig om din affärspartners betalningsförmåga och att den överhuvudtaget existerar. Att ta en kreditupplysning är en billig försäkring jämfört med att inte få betalt, berättar Roland Sigbladh, marknadschef på UC, ett av landets största kreditupplysningsföretag.

UC, liksom många av de andra kreditbolagen, använder sig av ett stort antal källor, delvis offentliga som Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Vägverket men också mycket egeninsamlad information.

-Vi tillhandahåller exempelvis en dagsaktuell koncernstatus där vi listar förändringar som skett vid köp och försäljningar av företag, fortsätter Roland Sigbladh. Eftersom UC ägs av ett antal banker har vi tillgång till all deras privata information, exempelvis lån och krediter. Vi har också koll på vilka etablissemang som har förlorat sitt utskänkningstillstånd vilket ju har en avgörande betydelse för företagets betalningsförmåga.

Nya regler för den som kollar privatpersoner

Tidigare har det funnits en lucka i lagen som gjort att en person kan beställa uppgifter om en annan privatperson utan legitima skäl. Från och med den förste augusti i år måste uppgiftstagaren uppge sitt skäl. Med legitima skäl menas att personen exempelvis söker ett lån eller ska köpa ett hus. Den granskade kommer i framtiden också att alltid få en kopia på sina uppgifter och på vem som begärt ut uppgifterna.

Anonymt och gratis
Det finns dock möjlighet att ta reda på kredituppgifter om ett företag eller en person både anonymt och gratis.

– Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att få ut upplysningar som skatteuppgifter och taxerad förvärvsinkomst, berättar Gunilla Berg på Skatteverket. Men då måste vederbörande gå till ett skattekontor och sätta sig vid en allmän terminal.
Nackdelarna är uppenbara, att man fysiskt måste ta sig till ett kontor.

– Om man bor långt från ett skattekontor är det givetvis problematiskt, fortsätter Gunilla Berg. Och man kan inte heller få tillgång till uppgifterna utanför kontorets öppettider, som på kvällar och helger. Dessutom använder kreditupplysningsföretagen sig av ett antal olika källor och då måste man ju ta sig till flera olika kontor för att få de uppgifter man vill ha.

Kostnaden för att hämta ut allmänna handlingar regleras av Avgiftsförordningen men det är inga större summor det handlar om. Begär man mindre än tio sidor är det helt gratis. Om man istället väljer att ringa ett skattekontor måste man uppge vem man är för att kunna få ut kredituppgifter om någon annan.

I faktarutan längst upp till höger hittar du expertens fem tips på vad du ska titta extra noga på när du gör en kreditbedömning och i högerlisten har du en ordlista med ekonomiska termer som du kan ha nytta av.

Fyra granskade tjänster
Vi har kikat närmare på fyra populära populära kreditupplysningstjänster som du hittar på nätet:

Namn: Upex
Webbadress: www.upex.se
Bolag bakom: UC (vars huvudägare är fyra svenska storbanker)
Tjänster: Kreditråd, Affärsfakta, en gratis söktjänst
Priser: Paket med 25 kreditupplysningar för 750 kronor exkl. moms, eller 50 upplysningar för 1 250 kronor exkl. moms
Så går du tillväga: Du registrerar dig på hemsidan och beställer antal kreditupplysningar. Inom ett par dagar får du ett lösenord med brev. Sedan kan du logga in och börja ta kreditupplysningar direkt via hemsidan. Betalning sker via faktura som skickas till din e-postadress.
Övrigt: En nackdel är att du måste beställa upplysningar innan du vet vad det är du betalar för, hur bra tjänsten fungerar, och du tvingas att registrera dig. Du måste registrera ditt eget företag för att få tillgång till upplysningar om andra. En nackdel också att du måste binda upp dig på en paketlösning.


Namn
: Ratsit
Webbadress: www.ratsit.se
Bolag bakom: Business Check i Sverige AB
Tjänster: Fyra olika typer av personupplysningar (Small, Medium, Large och Anmärkningskontroll). Har också ett system med så
kallad scoring, där en persons kredit- eller betalningsförmåga bedöms enligt en tiogradig skala. Scoring presenteras i kategorin Large.
Priser: För personupplysningar kostar Medium 20 kronor och Large 39 kronor exkl. moms. För företagsupplysningar är det något dyrare; 24 kronor respektive 52 kronor. Anmärkningskontroll kostar 5 kronor för en kontroll av en person och 8 kronor för ett företag. Nivån Small är gratis. Självbevakning kostar 119 kronor om året.
Så går du tillväga: Du är tvungen att registrera dig för att komma åt annat än grundläggande personuppgifter. När du begär information om en person eller ett företag kan välja att betala direkt eller via ditt konto på Ratsit. Kontot kan fyllas på med pengar via ditt kontokort eller så kan du betala med faktura i efterhand.
Övrigt: Tydlig tabell över vilka uppgifter som ingår i varje kategori av personupplysning. Krångligt att registrera sig.


Namn
: Rating.se
Webbadres: www.rating.se
Bolag bakom: AAA Soliditet
Tjänster: På rating.se får du se en översikt över företaget och de senaste tre årens trend. Du får se siffror och nyckeltal och veta vilka personer som sitter i styrelsen och vem som är VD. Du får veta företagets bransch och vilken verksamhet företaget bedriver.
Priser: Gratis
Så går du tillväga: Du skriver in företagets namn i ett sökfält och får upp resultatet på hemsidan.
Övrigt: Enastående enkelt att få fram fakta om ett företag. Själva rating-delen bygger dock på att företag köper en plats på sajten, för att ”visa kunder och leverantörer om man är ett välvårdat och ekonomiskt stabilt företag”. Hela rating-systemet bygger alltså på företagens intresse vilket kan tyckas göra själva sajtens idé missvisande.


Namn
: Allabolag.se Webbadress: www.allabolag.se
Bolag bakom: UC
Tjänster: Kreditupplysningar, årsredovisningar
Priser: Det finns tre olika typer av kreditupplysningar att köpa; Mikro (15 kronor exkl. moms), Risk (63 kronor) och Standard (159 kronor). Årsredovisningar kostar 23 kronor per styck.
Så går du tillväga: Du köper en kod med kontokort eller via SMS. Med hjälp av koden kan du sedan öppna upp fakta om bolaget du söker på. Ska du köpa kreditupplysningarna Risk eller Standard måste du först registrera dig.
Övrigt: Enkelt att söka och lätt att klicka sig vidare. Bra med flera nivåer att välja mellan beroende på vilket behov man har. Det finns också exempel att se på hur de olika typerna av kreditupplysningar ser ut så att du vet vad du får för pengarna. Föredömligt.

Fakta

Vad ska småföretagaren titta på för uppgifter? Roland Sigbladh på kreditbedömningsföretaget UC listar de fem viktigaste uppgifterna i kreditupplysningen.

1. Grundinformation. Basuppgifter som organisationsnummer, att du gör affär med rätt bolag och med rätt person. Se till att den person du har kontakt med har undertecknat avtalen för företaget, att han eller hon är behörig att företräda firman.

2. Ekonomisk information. Titta på företagets omsättning, resultat och olika nyckeltal.

3. Betalningsanmärkningar. Se vilken betalningsvilja och –förmåga affärspartnern har.

4.Hur styrelsen ser ut. De personer som sitter med i styrelsen kanske sitter med i styrelser för andra bolag som har ekonomiska problem, eller som har gjort konkurs tidigare.

5.Riskklass. UC använder sig av olika riskklasser, med ”skolbetyg” från ett till fem. I omdömet har vi sammanvägt all information vi har registrerad om firman. Se på vilken riskklass din framtida partner tillhör.

Nyckeltal. Nyckeltal kallas vissa tal som används för att ge en tydlig bild om ett företags ekonomi. Det vanligaste är att man använder olika poster i balansräkning och resultaträkningen och ställer dessa i relation till varandra. Exempel på nyckeltal är kassalikviditet, soliditet och vinstmarginal.

Kassalikviditet. Kassalikviditet är ett nyckeltal som beskriver företagets förmåga att kunna betala tillbaka skulder på kort sikt.

Soliditet. Ett nyckeltal som beskriver hur stor andel av ett företags tillgångar som är finansierade med egna och inte lånade pengar. Soliditet ger en bild av företagets betalningsförmåga och möjlighet att överleva på lång sikt. Ju högre soliditet desto större finansiell styrka. En hög soliditet gör det lättare att få lån.

Vinstmarginal. Vinstmarginal är ett nyckeltal som beskriver företagets intjäningsförmåga, det vill säga hur stor ett företags vinst är före räntekostnader. Poängen är att få en bild av företagets marginaler utan hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet.

Resultaträkning. Visar i sammandrag ett företags samtliga intäkter och kostnader under en viss period. Intäkter minus kostnader kan vara vinst, förlust eller nollresultat.

Rörelsekostnader. Rörelsekostnader är kostnader som inte direkt hör till en speciell vara eller varugrupp. Vanliga rörelsekostnader är till exempel löner, lokalhyra, annonser och avskrivningar.

Avskrivningar. Avskrivning är ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, det vill säga fördelas på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Exempel på tillgångar som skrivs av är inventarier och byggnader.

Balansräkning. Balansräkningen visar ett företags ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle. Balansräkningen är uppdelad i en tillgångssida och en sida med skulder och eget kapital. Exempel på tillgångar är kontanter, banktillgodohavanden, fordringar, maskiner och inventarier. Exempel på skulder är banklån, leverantörsskulder och checkkrediter.

Källa: rating.se