Undersökning: 8 av 10 nöjda med bytet

De som överger sitt fasta bredband saknar det inte. Över 80 procent är nöjda med sitt byte till mobilt bredband visar vår undersökning.

Allt fler väljer bort sitt fasta bredband och surfar mobilt. Och en förkrossande majoritet av dem är nöjda med sitt byte. I en undersökning på PC för Allas sajt svarade över 5 000 personer på frågor kring mobilt internet.

Av de 800 som hade bytt från fast till mobilt bredband svarade mer än åtta av tio att de var mycket eller ganska nöjda med sitt byte.
– Det är både billigare och smidigare. Det är inga problem om man exempelvis skulle flytta, det är bara att ta med sig bredbandet, säger en av deltagarna.

Det som framför allt fick dem att byta var just smidigheten. 42 procent säger att det var den viktigaste orsaken medan 20 procent svarar priset. Många understryker dock att det är en kombination.
– Det är billigare, smidigare – och hastigheten på det mobila bredbandet har blivit snabbare svarar en av de som har bytt.
Hastigheten är problemet

Den i särklass största källan till missnöje är hastigheten. Mer än var tredje mobilsurfare tycker att det största problemet är att det går långsamt. Många är även missnöjda med det maxtak som många operatörer har och som gör att man inte kan surfa hur mycket som helst. Däremot är det få som klagar på kostnaden. Inte ens en av tio tycker att priset är det sämsta med mobilt bredband.

Bland de som inte har bytt är hastigheten också det som framför allt gör att de håller fast vid sitt fasta bredband. Cirka 30 procent säger att hastigheten är den viktigaste anledningen till att de inte vill byta.

Men många känner inte alls något behov av mobilt bredband. 20 procent svarar att de inte reser och därför inte behöver mobilt bredband.

Fakta

Test: Med hjälp av Google Maps skapade våra testare Fredrik Agrén och Anders Engström en tur runt Mälaren, och de åkte sedan runt och testade samtliga operatörer på ett tiotal platser – både i städer och på landsbygden. Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning bor i Mälardalen, och även om det inte är tillräckligt för att få en heltäckande bild ger det en bra fingervisning.

Vi har använt fem identiska datorer som vi har lånat från Lenovo, och de 3g-modem operatörerna har rekommenderat (med deras standardinställning). Hastigheten har vi mätt med Bredbandskollen (www.bredbandskollen.se) och vi har kompletterat med deras statistik från samtliga användare.

Hastighet: Förutom när det gäller våra egna testvärden anger vi de teoretiska maxhastigheterna enligt den standard som branschen har enats om.

Täckning: Siffrorna kommer från operatörerna och anger procent av Sveriges befolkning.

Betyg: Fokus för vårt test har varit möjligheten att byta ut sitt fasta bredband mot mobilt. Vi har därför i vår betygssättning lagt stor vikt vid frågan om maxförbrukningen. För den som bara använder mobilt bredband blir maxtaket snabbt ett problem.

Priser:
Alla priser anges inklusive moms.